ArboSafeSound

Alle tools bij de hand op het gebied van geluid voor werknemer, preventiemedewerker, arbeidshygienist en bedrijfsarts!

https://www.arbosafesound.nl/

De ArboSafeSound rekentool berekent de dagelijkse blootstelling aan lawaai, (dagdosis LEX,T) zoals bedoeld in het Arbeidsomstandighedenbesluit, rekening houdend met beschikbare gehoorbeschermers. Hiermee kan worden bepaald hoe groot het risico is op gehoorschade door lawaai op de werkvloer en of aktie-/grenswaarden uit het Arbobesluit worden overschreden. Tevens wordt de minimaal benodigde veilige dempingswaarde (SNR) van de gehoorbeschermers gegeven.

De tool kan uitstekend worden gebruikt in de RI&E, en bij de beoordeling van de effectiviteit van de te nemen of reeds genomen maatregelen.

De ArboSafeSound rekentool is gebaseerd op de volgende wetenschappelijke normen en modellen:

NEN-ISO1999:2016 Akoestiek - Inschatting van gehoorverlies door lawaai

NEN-EN-ISO4869-2:2018 Akoestiek - Gehoorbeschermingsmiddelen - Deel 2: Schatting van het effectieve A-gewogen geluiddrukniveau bij het dragen van gehoorbeschermingsmiddelen

MusiciansHearing

Bossa Novastraat 17 
1448 VN Purmerend 
T. +31 (0)6 14169598