Gehoorbescherming voor muziek

Een verminderd gehoor en andere hoorproblemen kunnen voor musici grote gevolgen hebben. Voorkom gehoorschade!

Hoe verminder ik het risico op lawaaischade

Hoe schadelijk geluid is heeft niet alleen te maken met het aantal decibellen maar ook met de duur van de blootstelling. Daarnaast verschilt de mate waarin mensen gevoelig zijn voor hard geluid per individu.

Over het algemeen geldt een gemiddeld geluidsniveau van 80 dB(A) als veilig bij de duur van een volledige werkweek. Het risico van hogere geluidsniveaus kan worden teruggedrongen door:

  1. Het verminderen van de tijdsduur van blootstelling
  2. Het gebruik van gehoorbescherming

Het belang van leren spelen met gehoorbescherming

Het is belangrijk te leren spelen met gehoorbescherming. Het leren spelen met gehoorbescherming is vergelijkbaar met het leren van een nieuwe taal. Door regelmatig gehoorbescherming te dragen, wordt er een nieuw referentiekader gecreëerd, en kan afhankelijk van de omstandigheden moeiteloos gewisseld worden tussen het wel of niet dragen van gehoorbescherming. Uit onderzoek is gebleken dat het vaak maar een aantal weken duurt om aan het spelen met gehoorbescherming te wennen!

The obvious trade-off is the practice time required to acclimate to the earplugs versus the likelihood of acquiring hearing loss from playing without hearing protection

Soort demping

De gewenste mate van demping en soort demping kan door de diversiteit van muziek en verschil in persoonlijke voorkeuren van musici erg verschillen.
De meest gangbare keuze voor muziek is een filter met zgn. 'vlakke demping' waarbij alle frequenties zoveel mogelijk in gelijke mate worden gedempt.
Het voordeel van vlak dempende gehoorbeschermers is dat de sterkteverhouding van de boventonen (belangrijk voor klankkleur van het instrument) behouden blijft.

Relatie tussen risico, geluidsniveau en blootstellingsduur

Voor de werksituatie geldt de Arbonorm* van 80 dB(A). Hierbij gaat men uit van een (norm) blootstellingsduur van 8 uur per dag, 5 dagen per week, en dat 40 jaar lang.

Geluid van gemiddeld 80 dB(A) is dus veilig voor 8 uur lang. Bij elke verdubbeling van het geluidsniveau (3 dB) zou de blootstellingsduur gehalveerd moeten worden om op dezelfde geluidsbelasting (dosis) uit te komen. Aan 83 dB mag je dus nog maar de helft van de tijd (4 uur per dag of 20 uur per week) worden blootgesteld, aan 86 dB nog maar 2 uur per dag (of 10 uur per week), enz. Dit betekent dat geluid van 103 dB je gehoor in minder dan 5 minuten kan beschadigen!

Omgekeerd betekent elke 3 dB reductie van geluid (akoestische maatregelen, gehoorbescherming) een verdubbeling van de veilige blootstellingsduur.

*Gebaseerd op de ISO norm 1999:2013 - Estimation of noise-induced hearing loss

MusiciansHearing

Bossa Novastraat 17 
1448 VN Purmerend 
T. +31 (0)6 14169598