Periodiek gehooronderzoek!

Neem ook je gehoor serieus en laat het periodiek testen!

Het ‘probleem’ met gehoorschade is dat het meestal geleidelijk ontstaat en (te) lang onopgemerkt kan blijven!

Waarom je gehoor laten testen?

Gehoorverlies ontstaat heel geleidelijk en ongemerkt. Het is belangrijk om eventuele schade, problemen of veranderingen van het gehoor in een vroegtijdig stadium te kunnen vaststellen. Als dat nodig is kunnen tijdig maatregelen worden genomen ter voorkoming of beperking van verdere schade. Bovendien draagt een gehooronderzoek bij aan een meer bewust en verantwoord gebruik van het gehoor.

Je gehoor laten testen zou daarom voor musici een vast jaarlijks terugkerend onderdeel moeten zijn, naast andere preventieve maatregelen zoals gehoorbescherming. Ook de wet stelt dat bij dagelijkse blootstelling aan 85 dB (A) (LEX, 8h) of meer een werknemer in de gelegenheid moet worden gesteld periodiek audiometrisch onderzoek  te ondergaan.

Online zijn tegenwoordig een aantal screening tests beschikbaar. Met een online hoortest kan je wel vaststellen of er sprake is van gehoorverlies, maar niet wat de aard en mate van dit gehoorverlies is. Er blijft dus altijd standaard (toon- en spraak)audiometrie nodig.

Een gehoortest voor musici en geluidstechnici stelt bijzondere eisen aan een gehooronderzoek. Een standaard gehooronderzoek meet doorgaans tot 8 kHz, voor musici kan het wenselijk zijn ook hogere frequenties tot 16 kHz te meten. Ook het meten van meer dan alleen de octaaf frequenties is soms nodig.

“Life for a hearing health care educator would be so much easier if blood gushed from the ears every time that the sound level was too high!” – Marshall Chasin

Het is moeilijk om te weten hoeveel u mist door een gehoorverlies. Doe nu een gratis online hoortest en krijg direct meer inzicht.

De Nationale Hoortest

Ons werk stelt extreem hoge eisen aan het functioneren van het gehoor en onze reputatie hangt af van een goed functioneren ervan. Top musici en geluidstechnici nemen hun gehoor daarom steeds vaker serieus; velen beschermen hun gehoor waar nodig en laten het regelmatig testen.

Past mijn gehoorverlies bij mijn leeftijd?

MusiciansHearing

Bossa Novastraat 17 
1448 VN Purmerend 
T. +31 (0)6 14169598